Δείτε τις προσφορές μας
ΒΙΝΤΕΟ

Δακρυσμένη παραμένει η εικόνα της Παναγίας στο Βύρωνα 

Άγιος Δημήτριος Βύρωνα: Δάκρυσε η εικόνα της Παναγίας
Δακρυσμένη παραμένει η εικόνα της Παναγίας στο Βύρωνα όπως μας πληροφόρησε αναγνώστης μας πριν λίγο
Προσφορές σε Εκκλησιαστικά & είδη για το σπίτι

Δακρυσμένη παραμένει η εικόνα της Παναγίας στο Βύρωνα όπως μας πληροφόρησε αναγνώστης μας πριν λίγο

Δακρυσμένη παραμένει η εικόνα της Παναγίας στο Βύρωνα  | ΒΙΝΤΕΟ | Ορθοδοξία | orthodoxia.online | Άγιος Δημήτριος Βύρωνα | Άγιος Δημήτριος Βύρωνα | ΒΙΝΤΕΟ | Ορθοδοξία | orthodoxia.online 

Δείτε το πρώτο βίντεο με την εικόνα της Παναγίας που συγκλόνισε το πανελλήνιο

 

 

Τι αναφέρει η νεωκόρος που είδε την εικόνα της Παναγίας να κλαίει (ΒΙΝΤΕΟ)

Η Ιερά Μητρόπολη Καισαριανής Βύρωνος και Υμηττού για την Εικόνα της Παναγίας που δακρύζει

Ανακοίνωση εξέδωσε η Ιερά Μητρόπολη Καισαριανής Βύρωνος και Υμηττού για την Εικόνα της Παναγίας που δακρύζει.

Μέ σεβασμό στίς ἐνέργειες τοῦ Φιλανθρώπου Θεοῦ καί Πατρός καί τήν ὑποχρέωση νά στηρίξουμε τούς ἀδελφούς μας σέ ἐποχές πού ψυχραίνεται ἡ ἀγάπη πρός τόν Θεό πληροφοροῦμε τούς εὐσεβεῖς γιά τό γεγονός τῆς δακρυρροούσης εἰκόνος τῆς Θεοτόκου τῆς «Παρηγορητρίας» πού φυλάσσεται στήν Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Νέας Ἑλβετίας Βύρωνος.

Τελουμένης τῆς θείας Λειτουργίας κατά τήν ἑορτή τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου (8/9) τήν ὥρα πού ἀνεγινώσκετο ἀπό τόν λειτουργοῦντα Ἱερέα τό Εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς ἑορτῆς οἱ προσευχόμενοι ἐνορίτες διεπίστωσαν, ὅτι ἡ εἰκόνα τῆς Θεοτόκου τῆς «Παρηγορητρίας» εἶχε ἀρχίσει νά δακρυρροεῖ. Κατά τό θυμίαμα πρό τῆς Μεγάλης Εἰσόδου ὁ θυμιῶν Ἱερεύς κατῆλθε ἀπό τό πλατύσκαλο τῆς Ὠραίας Πύλης καί κατευθύνθηκε εἰς τό προσκυνητάρι ὅπου εἶναι τοποθετημένη ἡ εἰκόνα γιά νά θυμιάσει. Οἱ ἐνορίτες ἀσφαλῶς σχολίαζαν τό γεγονός καί διερωτῶντο περί τοῦ λόγου γιά τόν ὁποῖο συμβαίνει αὐτό.

Ἡ δακρυρροή συνέχισε νά συμβαίνει σταδιακῶς καί τίς ἑπόμενες ἡμέρες
Τό γεγονός διαδόθη ἀπό τούς πιστούς πού ἄρχισαν νά προσέρχονται γιά νά προσκυνήσουν τήν δακρυρροοῦσα εἰκόνα τῆς Θεοτόκου.

Ἡ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας γιά τά θέματα αὐτά διδάσκει ὅτι:

Τά «σημεῖα» κατά τόν λόγον τοῦ Κυρίου μας ἀπευθύνονται στούς πιστούς καί ὄχι στούς ἀπίστους. Οἱ πιστοί πρέπει νά βεβαιωθοῦν καί νά στηριχθοῦν στήν πίστη τῶν πνευματικῶς ἀγώνων τους. Εἶναι «θεοσημεῖα» γιά τούς πιστούς (Μάρκου ιστ΄, 16).

Σημειοῦται καί τοῦτο ὅτι:

Τό γεγονός συνέβη ἐν ὥρᾳ τελέσεως τῆς θείας Λειτουργίας ὅπου τό Ἅγιο Πνεῦμα ἐπισκοπεῖ στόν χῶρο καί μέ τήν παρουσία Του εὐλογεῖ τήν σύναξη τῶν πιστῶν.

Ἐξ ἄλλου στήν Καινή Διαθήκη ἀναφέρονται ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ πού ἐκδηλώθηκαν σέ ὥρα προσευχῆς (Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου μας, ἀποφυλάκιση τοῦ ἀποστόλου Πέτρου, τό ὅραμα τῆς Ἀποκαλύψεως, κ.ἄ.)

Σημειώνεται καί ἡ ἡμέρα πού συνέβη τό γεγονός κατά τήν ἑορτή τῆς Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου. Ἡ Μητέρα τοῦ Θεοῦ παρηγορεῖ καί στηρίζει τούς πιστούς ὥστε νά παραμείνουν σταθεροί στήν πίστη τους.

Ὅτι τό «σημεῖο» ἐκδηλώθηκε σ’ αὐτή τήν συγκεκριμένη εἰκόνα τῆς Θεοτόκου τῆς ἐπικαλουμένης «Παρηγορητρίας» ἑρμηνεύεται ὅτι ἡ Παρθένος Μαρία στηρίζει καί παρηγορεῖ τούς πιστούς, ὅπως παρηγοροῦσε καί στήριζε τούς Ἀποστόλους καί τούς λοιπούς πιστούς τῆς πρώτης χριστιανικῆς κοινότητος, ὅταν ἐδιώκοντο καί ἀπειλοῦντο καί ἦσαν κλεισμένοι καί φυλακισμένοι «διά τόν φόβο τῶν Ἰουδαίων» (Ἰωάννου κ΄, 19).
«Οὗτοι (δηλαδή οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι) πάντες ἦσαν προσκαρτεροῦντες ὁμοθυμαδὸν τῇ προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει σὺν γυναιξὶ καὶ Μαρίᾳ τῇ μητρὶ τοῦ ᾿Ιησοῦ καὶ σὺν τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ» (Πράξεων α΄, 14).

Πέριξ τῆς μητρός τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ συνήρχετο ἡ πρώτη Χριστιανική κοινότητα, οἱ Μαθητές τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, καί ἐμεῖς ἄς προσευχόμεθα καί ἄς δεόμεθα ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός νά μᾶς προστατεύει ἀπό τήν ἐνεστώσα ἀνάγκη.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Evagelidis

Καραμανλής – Εκκλησιαστικά