ΒΙΝΤΕΟ

Αρχ. Ιερόθεος Λουμουσιώτης : Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή

Εισερχόμαστε στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και μπαίνουμε σε μια περίοδο που μας βοηθά να "σκάψουμε" μέσα μας, να βρούμε τον εαυτό μας.

Εισερχόμαστε στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και μπαίνουμε σε μια περίοδο που μας βοηθά να “σκάψουμε” μέσα μας, να βρούμε τον εαυτό μας.

Μια περίοδο που μπορούμε να δημιουργήσουμε γερές βάσεις για αρχή μετανοίας.

Δείτε το βίντεο

Εν όψει της μεγάλης Τεσσαρακοστής 2021 απλές διατυπώσεις σκέψεων