ΑΠΟΨΕΙΣ

Σκάνδαλο στη Μονή Αββακούμ: Ο Θεολόγος Θεόδωρος Κυριακού σχολιάζει

Εκκλησία προσευχή κεριά
Σκάνδαλο στη Μονή Αββακούμ: Ο Θεολόγος Θεόδωρος Κυριακού σχολιάζει

Σκάνδαλο στη Μονή Αββακούμ: Ο Θεολόγος Θεόδωρος Κυριακού σχολιάζει