Advertisements
ΑΠΟΨΕΙΣ

Αντορθόδοξος θέση περί των Αγίων Λειψάνων από Κύπριο θεολόγο

Στο Ναύπλιο τα Ιερά Λείψανα των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης (ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ)
Τοῦ Β. Χαραλάμπους, θεολόγου: Αντορθόδοξος θέσις περί των Ἁγίων Λειψάνων ἀπό Κύπριον θεολόγον

Αντορθόδοξος θέσις περί των Ἁγίων Λειψάνων ἀπό Κύπριον θεολόγον

Τοῦ Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Σὲ ἄρθρο τὸ ὁποῖο δημοσιεύτηκε στὴν ἱστοσελίδα SigmaLive ἡμερομηνίας 2/2/2024, μὲ τίτλο “Θεολογομαχία γιὰ Ἁγία Ζώνη: «Tό παιδὶ ἀναστήθηκε – Ἡ Θεία Χάρη δὲν ἀποθηκεύεται»”, σημειώνοντο μεταξὺ ἄλλων τὰ ἑξῆς: “Μεγάλο σάλο ἔχει προκαλέσει τὶς τελευταῖες ἡμέρες τὸ θέμα τῆς περιφορᾶς κειμηλίων, ὀστῶν καὶ εἰκόνων γιὰ προσκύνημα”.

Αὐτὰ δυστυχῶς ἀναφέρονται ἐξ ἀφορμῆς τῆς Ἁγίας Ζώνης τῆς Παναγίας μας στὴν Κύπρο. Κανένας σάλος ὅμως δὲν ἔχει γίνει. Καμιὰ ἀναταραχὴ δὲν ἔχει προκληθεῖ. Καμιὰ ἀναστάτωση δὲν ἔγινε, οὔτε καὶ σύγχυση. Τὸ Κυπριακὸ κράτος μὲ ἐπισημότητα ὑποδέχθηκε τὴν Ἁγία Ζώνη τῆς Παναγίας, μαζὶ μὲ τὸν λαὸ τῆς Κύπρου. Γιὰ ποιὸ σάλο μιλοῦν;

Οὔτε καὶ τὰ κόμματα θορυβήθηκαν γιὰ τὴν ἔλευση τῆς Ἁγίας Ζώνης, καθότι πλῆθος λαοῦ ἀπὸ ὅλα τὰ κόμματα προσκύνησε τὴ θαυματουργὴ Ἁγία Ζώνη τῆς Παναγίας μας. Ὅσοι δὲν ἤθελαν νὰ προσκυνήσουν, δὲν τὸ ἔχουν διατυμπανίσει.

Στὸ ἐν λόγῳ ἄρθρο σημειώνετο καὶ τὸ ἀκόλουθο: “Συγκεκριμένα, μὲ ἀφορμὴ τὸν ἐρχομὸ τῆς Ἁγίας ζώνης στὴν Κύπρο, φαίνεται ὅτι προκλήθηκε «διχασμὸς» στὸν ἐκκλησιαστικὸ χῶρο γιὰ τὴν περιφορὰ κειμηλίων, ὀστῶν καὶ εἰκόνων γιὰ προσκύνημα. Ἀπὸ τὴ μεριὰ του φαίνεται ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Γεώργιος νὰ εἶναι ἀντίθετος μὲ αὐτὴ τὴν τακτικὴ καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη οἱ Μητροπολίτες νὰ εἶναι θετικοί”.

Δημοσίως δὲν ἔχει γίνει τοποθέτηση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου γιὰ τὴν ἔλευση τῆς Ἁγίας Ζώνης τῆς Παναγίας καὶ ὡς ἐκ τούτου δὲν εἶναι σωστὸ νὰ γίνει ὁποιοσδήποτε σχολιασμός.

Ἐπίσης στὸ ἄρθρο αὐτὸ τονιζόταν καὶ τὸ ἀκόλουθο: “Στὴ συνέχεια ὁ Θεόδωρος Κυριακοῦ εἶπε ὅτι, τὸ «νὰ λέμε τώρα ὅτι τὰ λείψανα ἢ εἰκόνες κάνουν θαύματα, τότε ἔχουμε φτάσει σὲ μία θέση αἱρετικὴ καὶ νὰ πῶ γιατί. Ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ δὲν ἀποθηκεύεται σὲ κτιστὰ ἀντικείμενα, οὔτε τὰ κτιστὰ ἀντικείμενα μποροῦν νὰ μεταδώσουν τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ. Ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ εἶναι αὐτὴ ποὺ ἐπενεργεῖ τὸ θαῦμα δὲν εἶναι τὰ ἀντικείμενα. Πιστεύω στὰ θαύματα, αὐτὸ δηλώνω τώρα. Τὸ μεγαλύτερο θαῦμα εἶναι ὁ καθένας μας»”.

Σὲ αὐτὴ τὴν ἀντορθόδοξη θέση τοῦ Θεόδωρου Κυριακοῦ γιὰ τὰ Ἅγια Λείψανα, κανονικὰ ἔπρεπε νὰ ἀπαντήσει ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου ἐπισήμως, γιατί διακηρύττεται θέση ἀντίθετη μὲ τὴ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἡ θέση αὐτὴ ἀντιστρατεύεται τὴ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας γιὰ τὰ χαριτόβρυτα Ἅγια Λείψανα.

Γιατί λοιπὸν στὸν καθαγιασμὸ τῆς Ἁγίας Τράπεζας τοποθετοῦνται Ἅγια Λείψανα; Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ὁ Καβάσιλας ἀναφέρει ὅτι , ὁ «Θεοῦ νεῶς ἀληθὴς καὶ θυσιαστήριον τὰ ὀστᾶ ταῦτα». Σὲ αὐτὸ διαφωνεῖ ὁ Θεόδωρος Κυριακοῦ;

“Πηγάς ἡμῖν σωτηρίους ὁ δεσπότης Χριστὸς τὰ τῶν ἁγίων παρέσχετο λείψανα πολυτρόπως τὰς εὐεργεσίας πηγάζοντα, μύρον εὐωδίας βρύοντα. Καὶ μηδεὶς ἀπιστεῖτο”, ἀναφέρει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός.

Ἐπισήμως θὰ πρέπει νὰ τοποθετηθεῖ ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου γιὰ τὴν ἀντορθόδοξη θέση τοῦ θεολόγου Θεόδωρου Κυριακοῦ. Δυσ­τυχῶς ὁ ἐν λόγῳ θεολόγος ἀπαξίωσε πρόσφατα τὴ διδασκαλία τοῦ Ἀποστόλου Παύλου γιὰ τὸ θέμα τῆς ὁμοφυλοφιλίας, ὅπου καὶ πάλι ἡ Ἐκκλησία δὲν ἔδωσε τὴ δέουσα ἀπάντηση. Ἂν προσμετρήσει κανεὶς καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον τὰ ΜΜΕ σὲ αὐτὸν προσ­τρέχουν, ὅταν προκύπτει ἕνα ἐκκλησιαστικὸ πρόβλημα, καθίσταται ἀκόμα πιὸ ἀναγκαία ἡ τοποθέτηση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου στὸ ἐν λόγῳ θέμα.

ΠΗΓΗ: aktines.blogspot.com

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου