ΑΠΟΨΕΙΣ

Σάββας Καλεντερίδης: Στην Τουρκία υπάρχει ακόμα ισχυρό το Βυζάντιο

Στην Τουρκία υπάρχει ακόμα ισχυρό το Βυζάντιο, αναφέρει ο Σάββας Καλεντερίδης, δηλαδή η Βυζαντινή διάσταση, η παράμετρος του Βυζαντίου μέσα στην Τουρκία υπάρχει.

Στην Τουρκία υπάρχει ακόμα ισχυρό το Βυζάντιο, αναφέρει ο Σάββας Καλεντερίδης, δηλαδή η Βυζαντινή διάσταση, η παράμετρος του Βυζαντίου μέσα στην Τουρκία υπάρχει. Γι’ αυτό υπάρχει σε κεντρικό επίπεδο η κατεύθυνση να χτυπηθούν όλες αυτές οι ενέργειες, ούτος ώστε σταδιακά η Τουρκία να γίνει μια πλήρως μουσουλμανική εξισλαμισμένη χώρα.