ΑΠΟΨΕΙΣ

Προσοχή στους διαλόγους για τα θέματα της Πίστεως

 

 

 

Πολλές φορές μας έχει τύχει να θέλουμε να μιλήσουμε με συνανθρώπους μας για θέματα πνευματικά και εισπράττουμε την απόρριψη και τον χλευασμό τους.

Τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις;

«Όταν οι άλλοι δεν μπορούν, ή δεν έχουν την τόλμη, να συζητήσουν μαζί σου πάνω στις άγιες Γραφές, μην επιμένεις.

Όποιος έχει ταπείνωση, έχει και απλότητα· και όποιος έχει απλότητα, δεν περιεργάζεται τα κρίματα του Θεού.

Τα δέχεται με πίστη.

Και αρκείται στις έννοιες – γνώσεις, πού η πίστη του αποκαλύπτει.

Ο Θεός δεν θα μας ζητήσει λόγο, γιατί δεν γίναμε θεολόγοι, αλλά γιατί δεν φροντίσαμε για τον εαυτό πού πάντοτε μας δίδει, όσα είναι για το συμφέρον μας.

Γιατί εμείς είμαστε νήπια. Και δεν μπορούμε να εννοήσουμε τα κρίματα Εκείνου, πού κυβερνά τον κόσμο, ολόκληρο.

Και έτσι, Του ζητάμε πράγματα, πού, αν και θα μπορούσαν να υπηρετήσουν την σωτηρία μας, εμάς θα μας έβλαπταν, γιατί θα τα χρησιμοποιούσαμε κατά τρόπο επιζήμιο.

Γι’ αυτό, ο στοργικός Πατέρας μας δεν μας αφήνει να γευτούμε όλα τα χαρίσματα Του πού συντελούν στην σωτηρία.

Επειδή μπορεί να μας γίνουν αιτία απώλειας!»

Στάρετς Λεωνίδας

Κάνε το σχόλιο σου

Click here to post a comment

Απάντηση