ΑΠΟΨΕΙΣ

“Η γυναίκα του Θεού” κατά τους Μάρτυρες του Ιεχωβά

Η εταιρεία Σκοπιά παρουσιάζει τον εαυτόν της μέσω του γραπτού λόγου της. Έτσι, ό,τι γράφει στα έντυπα της, αναφέρεται εξ ολοκλήρου στην εταιρεία. Αυτό λέγεται χάριν της αλήθειας, με σκοπό να παρουσιασθεί η ταυτότητα του «πιστού και φρόνιμου δούλου» ο οποίος αυτοχαρακτηρίζεται «αγωγός» του Θεού την δε «τροφή» που προσφέρει την θεωρεί ως αποκεκαλυμένη αλήθεια προερχομένη από τον Θεό.
 

Καντήλια εκκλησίας, στις καλύτερες τιμές

 

 

 

 

Η εταιρεία Σκοπιά παρουσιάζει τον εαυτόν της μέσω του γραπτού λόγου της. Έτσι, ό,τι γράφει στα έντυπα της, αναφέρεται εξ ολοκλήρου στην εταιρεία. Αυτό λέγεται χάριν της αλήθειας, με σκοπό να παρουσιασθεί η ταυτότητα του «πιστού και φρόνιμου δούλου» ο οποίος αυτοχαρακτηρίζεται «αγωγός» του Θεού την δε «τροφή» που προσφέρει την θεωρεί ως αποκεκαλυμένη αλήθεια προερχομένη από τον Θεό. Επικαλείται την Αγία Γραφή, την οποία κακοποιεί προκειμένου να στηρίξει τις κακοδοξίες του με το να αλλοιώνει εδάφια ή ακόμη και να τα αποσιωπά τελείως. Με το φρόνημα που χαρακτηρίζει τον «δούλο» γράφει για τον Θεό Πατέρα: «Ο Θεός έχει μία σύζυγο». Γι’ αυτήν την σύζυγο, την γυναίκα του Ιεχωβά, όπως την ονομάζει στα έντυπά της η Σκοπιά, έχει γράψει πολλά και διάφορα, στις διδαχές της, που χαρακτηρίζονται για το γήινο και σαρκικό φρόνημα, όσο και αν η ίδια υποστηρίζει ότι ομιλεί για πνευματικά θέματα.

________ Διαβάζομε λοιπόν από τα διάφορα βιβλία της:

1917 «Τετελεσμένο Μυστήριον» σελ. 229: «Η γυνή= η εκκλησία, επί της κεφαλής δώδεκα στέφανοι. Είναι οι διορισμένοι απόστολοι του Θεού». Εδώ η γυναίκα του Θεού είναι η εκκλησία. Στις αλλαγές όμως που θα ακολουθήσουν όσον αφορά τις διδαχές του Κ. Ρώσσελ παρατηρούμε άλλα.

1943 «Η Αλήθεια ελευθερώσει υμάς» σελ. 160: «Σιών= η γυναίκα του Θεού ολόκληρος η παγκόσμια οργάνωση».
Από τους διορισμένους αποστόλους του Θεού, γίνεται γυναίκα η παγκόσμια οργάνωση. Δηλαδή μας λέει απλά ότι, τότε, όλοι οι οπαδοί ήταν η γυναίκα του Θεού. Αυτό είναι το συμπέρασμα έως εδώ. Όμως το «φως» λάμπει «επί μάλλον και μάλλον» στον «αγωγό» και η «αλήθεια» στη συνέχεια προβάλλει διαφορετική.

1953-57 «Νέοι Ουρανοί και Νέα Γη» σελ. 206, 207: Εδώ η «γυνή» είναι η «άνω Ιερουσαλήμ». «Κατά την θαυματουργική ανάστασι του Ιησού Χριστού, ο Ιεχωβά Θεός έγινε Πατήρ ενός θείου Υιού. Ταυτόχρονα η γυνή του, η «άνω Ιερουσαλήμ» η ουράνια Σιών, έγινε μητέρα του πρώτου θείου, αθάνατου, βασιλικού Υιού της. Τότε για πρώτη φορά παρήχθη απ’ αυτήν ο υποσχεμένος καρπός του γάμου της με τον παγκόσμιο Κυρίαρχο, τον Ιεχωβά Θεό. Γιατί η γυνή του Θεού στον ουρανό παρέμεινε τόσον καιρό στείρα; Διότι όπως στην περίπτωση της Σάρρας, συζύγου του Αβραάμ, ο Θεός Σύζυγος είχε σαν να πούμε κλείσει τη μήτρα της οργανώσεως του διότι δεν ήταν ο παρά Θεού ορισμένος καιρός της να γέννηση. Ο Θεός γνώριζε πότε ήθελε το σπέρμα του. Όταν ο Ιησούς Χριστός ανεστήθη, τότε διεκόπη η στειρότης».
Σελ. 225: «Αυτός (ο Ιεχωβά) διήνοιξε τη μήτρα της γυναικός του το 1914, κι έτσι αυτή εγέννησε το βασιλικό άρρεν, στην ουράνια θεοκρατική βασιλεία».

________ Αργότερα η ταυτότητα της «γυναικός» του Θεού εμφανίζεται διαφορετική.

1958 «Γεννηθήτω το θέλημά σου» σελ. 87: «Οι άγγελοι του ουρανού οι οποίοι αποτελούν την συζυγική οργάνωση που είναι η γυνή του Θεού».
Ώστε τώρα οι άγγελοι του ουρανού είναι η γυναίκα του Θεού. Και για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για την νέα αλήθεια του «αγωγού», ας δούμε μερικά αποσπάσματα:

1961 «Αγιασθήτω το όνομά σου» σελ. 43: «Ο Ιεχωβά Θεός κατέστησε έτσι γνωστό ότι θα υπήρχε μία γυναίκα που δεν θα είχε φιλία με τον Διάβολο. Η γυναίκα αυτή ήταν η αγία οργάνωση του Θεού στον ουρανό η οποία αγία οργάνωση των πνευματικών υιών του Θεού ήταν άρρηκτα συζευγμένη με Αυτόν. Στον ορισμένο καιρό του Θεού η ουράνια οργάνωση θα γεννούσε το Σπέρμα». Κατά την Σκοπιά πάντοτε, ο Ιεχωβά γνωστοποίησε ότι η σύζυγός του η αγία οργάνωση των αγγέλων του θα γεννούσε το Σπέρμα. Ακολουθούν στη συνέχεια διευκρινήσεις για την ταυτότητα και για το έργο της γυναικός του Θεού.

1976 «Το Άγιον Πνεύμα η δύναμις . . . » σελ. 99: «Η όμοια με γυναίκα, ουράνια οργάνωσις του Θεού που αποτελείται από άγια πνευματικά πλάσματα, προμήθευσε τον μονογενή υιόν του Θεού για υπηρεσία εδώ στη γη».
Σελ. 102: «Η γυναίκα η μητέρα του “σπέρματος” είναι η όμοια με σύζυγο ουράνια οργάνωσις του Θεού, αποτελούμενη από άγια πνευματικά πλάσματα, από αγγελικούς «υιούς του αληθινού Θεού».

Το υποσχόμενο σπέρμα της γυναικός αποτελείται από τους υιούς της, από τους οποίους ο κυριότερος είναι ο Μεσσίας, οι δε άλλοι είναι οι πνευματικοί ακόλουθοί του».

Αυτή είναι η πνευματική τροφή με την οποία τρέφονται τα πρόβατα του «δούλου». Διδάσκονται δηλαδή οι «μάρτυρες του Ιεχωβά» ότι τον Ιησού Χριστό τον εγέννησαν οι άγγελοι οι οποίοι είναι η γυναίκα του Θεού. Ο Δημιουργός των αγγέλων γίνεται, κατά την Σκοπιά, δημιούργημα αυτών. Αυτό είναι το «ευαγγέλιο» του «δούλου» που αξιώνει να το κηρύττουν οι οπαδοί του στους Χριστιανούς και όχι μόνον, από σπίτι σε σπίτι.

________ Η συνέχεια όμως είναι ακόμη χειρότερη.

1984 «Επιβίωση» σελ. 152: Ησαΐας ξ’1,2 όπου ο Ιεχωβά απευθύνεται στη «γυναίκα» του την οργάνωσή του, η οποία αποτελείται από όσια πνευματικά πλάσματα καθώς επίσης και από γεννημένους από το πνεύμα γιους πάνω στη γη, λέγοντας «Σηκώθητι (γυναίκα Μ. Ν. Κ. ) φωτίζου (φώτισε Μ.Ν.Κ. ). . . ».

Εδώ διαπιστώνουμε ότι ο Θεός του «πιστού και φρόνιμου δούλου» εκτός από αγγέλους έχει και ανθρώπους για σύζυγο και το πιο σημαντικό ότι η σύζυγος αυτή η σύνθετος, αγγέλων-ανθρώπων (144. 000) γεννά τον Ιησού Χριστό. Ακόμη ότι αυτοί οι 144. 000 είναι και μητέρα και αδέλφια συγχρόνως. Βέβαια η ταραχή στην σκέψη των οπαδών μαζί με ένα πλήθος ερωτήσεων θα υπάρχει σε μερικούς αλλά δεν έχουν το δικαίωμα όχι μόνον να τα εκφράσουν, αλλά ούτε και να τα σκέπτονται διότι «ανταρσία εναντίον του δούλου, είναι ανταρσία εναντίον του Ιεχωβά». Αυτό το έχουν καταλάβει καλά. Έτσι ο βομβαρδισμός της σκέψεως συνεχίζεται με τα εκδιδόμενα βιβλία τροφή.

1988 «Αποκάλυψη το μεγαλειώδες . . . » σελ. 12: «Στην Αγία Γραφή οι χρισμένοι Χριστιανοί ονομάζονται αδελφοί του Ιησού και ως αδελφοί έχουν τον ίδιο Πατέρα και την ίδια μητέρα. Ο Πατέρας τους είναι ο Ιεχωβά Θεός και η μητέρα τους πρέπει να είναι η γυναίκα, η όμοια με σύζυγο οργάνωση του Θεού που βρίσκεται στον ουρανό».
Σελ. 177: «Αποκ. κα’ 914: Η γυναίκα που βλέπει εδώ ο Ιωάννης είναι κι αυτή παντρεμένη με κάποιον και πρόκειται να γεννήσει σύντομα. Ποιος είναι ο σύζυγός της; Το παιδί αργότερα «ηρπάσθη προς τον Θεόν και τον θρόνον αυτού» (Αποκ. ιβ’ 5). Μ’ αυτόν τον τρόπο ο Ιεχωβά διεκδικεί το παιδί ως δικό του. Επομένως η γυναίκα που βλέπει ο Ιωάννης πρέπει να είναι η συμβολική σύζυγος του Ιεχωβά».

Η νέα αυτή τροφή του «δούλου» συγχέει περισσότερο την ήδη αλλοπρόσαλλη κατάσταση. Ο Ιησούς Χριστός και οι αδελφοί του (οι οποίοι στο βιβλίο «Επιβίωση» είναι γυναίκα του Θεού μαζί με τους αγγέλους) τώρα έχουν Πατέρα μεν τον Ιεχωβά Θεό, μητέρα όμως την οργάνωση που βρίσκεται στους ουρανούς, δηλαδή τον εαυτό τους. Είναι οι 144. 000 αδελφοί του Ιησού Χριστού και σύζυγος και παιδιά συγχρόνως.

Πάντοτε κατά την Σκοπιά, εάν παραβλέψωμε όλα αυτά τα μυστήρια για τους 144. 000 και την μητέρα τους, ο Ιησούς Χριστός κατά ποίον τρόπο την έχει μητέρα; Πότε τον εγέννησε και πώς;

Σαν Λόγος είναι άναρχος και δημιουργός των πάντων (Κολασ. α’ 16), σαν Ιησούς Χριστός γεννήθηκε εν χρόνω στη γη, εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Ποιος ο ρόλος της συζύγου-οργανώσεως;

Η Σκοπιά όμως δεν σταματά στον Ιησού Χριστό, παρουσιάζει τον Θεό Πατέρα να διεκδικεί το παιδί ως δικό του. (Αυτό το παιδί είναι το «άρρεν» που κατά την Σκοπιά πάντοτε είναι η «βασιλεία» κυβέρνησις που γεννήθηκε το 1914 στους ουρανούς). Από ποίον το διεκδικεί και γιατί; Έχει αμφιβολίες για την πατρότητα;

Το πού οδηγεί την σκέψη η «Σκοπιά» είναι τραγικό γιατί εάν τεθούν όλα τα ερωτήματα που προκύπτουν από τις διδαχές της ο άνθρωπος οδηγείται στην διαταραχή της λογικής του. Αυτό όμως είναι και ο στόχος της εταιρείας, να μην έχει την δύναμη ο οπαδός να σκέπτεται, αλλά να υπακούει τυφλά. Διότι είναι απλό: εάν ο εγκέφαλος δεν έχει υποστεί πλύση, θα ανοίξει κάποιος την Αγία Γραφή και θα διαπιστώσει ότι καμία γέννηση δεν έγινε το 1914 στους ουρανούς αοράτως ούτε ο Θεός έχει οργανώσεις. Η Αγία Γραφή ομιλεί για Εκκλησία την οποία απέκτησε με το αίμα Του ο Κύριος μας και Θεός Ιησούς Χριστός (Πράξ. Κ’ 28) και η Εκκλησία αυτή έχει το Πνεύμα το Άγιον το Οποίον την οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια (Ιωάνν. ιστ’ 13), γι αυτό και η Εκκλησία εδίδασκε και διδάσκει πάντοτε την Αλήθεια, δια μέσου των αιώνων.

 

Άννα Μπουρδάκου •Αντιπροέδρου  της Π. Ε. Γ.

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 26 2001 

Handmade Anklet Ankle Bracelet Turquoise with Fishes Gold Plated | inspired.jewelry

Κάνε το σχόλιο σου

Click here to post a comment

Απάντηση