Τα πνευματικά αίτια της Άλωσης κατά τον Ιωσήφ Βρυέννιο

Τα πνευματικά αίτια της Άλωσης της Κωνσταντινουπόλεως αποκαλύπτει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεος, βασιζόμενος στον μοναχό Ιωσήφ τον Βρυέννιον διδάσκαλο του γένους και ομολογητή της πίστεως, και εμείς καλούμαστε να κάνουμε τις συγκρίσεις με το σήμερα.