ΕΡΕΥΝΑ

Ο Άγιος Πορφύριος και η άγνωστη προφητεία του για τον πάπα

Μια άγνωστη προφητεία του Άγιου Πορφύριου, για τον πάπα και τους Ιεράρχες μας την οποία είπε προφορικά σε προσκυνητές και έχει επαληθευτεί πλήρως, φέρνει στο φως ο

 

 

 

Μια άγνωστη προφητεία του Άγιου Πορφύριου, για τον πάπα και τους Ιεράρχες μας την οποία είπε προφορικά σε προσκυνητές και έχει επαληθευτεί πλήρως, φέρνει στο φως ο Πρωτ. Θεόδωρος Ζήσης

Παραθέτουμε το απόσπασμα από το άρθρο του Πρωτ. Θεόδωρου Ζήση: « Στη Λέσβο ο Πάπας και οι άλλοι άθεοι. Όλοι κερδίζουν, χαμένη η Ορθοδοξία»

Δὲν εἶναι ὑπερβολὴ νὰ λεχθεῖ ὅτι μετὰ τὸν παραδοσιακὰ καὶ σθεναρὰ Ὀρθόδοξο ἀρχιεπίσκοπο Σεραφείμ, ποὺ ἀντέδρασε ἀποτελεσματικὰ στὶς ἐκθεμελιωτικὲς μεταρρυθμίσεις τοῦ ἀμερικανόδουλου ΠΑΣΟΚ, ἡ εἰκόνα τῆς ἑλληνικῆς ἱεραρχίας ἔχει ἀλλάξει πρὸς τὸν φιλοπαπισμὸ καὶ τὸν Οἰκουμενισμό.

Εἶναι χαρακτηριστικὰ ὅσα ἀποδίδονται στὸν Ἅγιο Πορφύριο σχετικὰ μὲ τὸν πάπα, τὰ ὁποῖα φαίνεται ὅτι ἐπαληθεύονται πλήρως.

Εἶπε λοιπὸν σὲ κάποιους προσκυνητάς: «Νὰ εὔχεσθε νὰ δίνει χρόνια ὁ Θεὸς στὸν Σεραφείμ, διότι ὁ διάδοχός του θὰ φέρει τὸν πάπα· καὶ ὁ ἑπόμενος θὰ εἶναι χειρότερος»!!!

 

 

 

Πηγή:  www.impantokratoros.gr