Άγιος Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής : “Ιωάννη, πρόσεχε σe βλέπει o Θεός· είναι παρών, είναι δίπλα σου”

Πολυάριθμες είναι οι επιστολές του Γέροντα Ιωσήφ του Ησυχαστή, επιλέξαμε μια προς έναν φοιτητή θεολογίας