Άγιον Όρος : Ηχηρό ΟΧΙ στη Συμφωνία των Πρεσπών και συμμετοχή στο συλλαλητήριο για τη Μακεδονία της Κυριακής στο Σύνταγμα
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

Άγιον Όρος : Ηχηρό ΟΧΙ στη Συμφωνία των Πρεσπών και συμμετοχή στο συλλαλητήριο για τη Μακεδονία της Κυριακής στο Σύνταγμα

Την κάθετη διαφωνία της στη Συμφωνία των Πρεσπών διατυπώνει για άλλη μια φορά η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, η οποία ανακοινώνει και τη συμμετοχή της στο συλλαλητήριο της Κυριακής υπέρ της ελληνικότητας της Μακεδονίας την Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019 στο Σύνταγμα

Την κάθετη διαφωνία της στη Συμφωνία των Πρεσπών διατυπώνει για άλλη μια φορά η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, η οποία ανακοινώνει και τη συμμετοχή της στο συλλαλητήριο της Κυριακής υπέρ της ελληνικότητας της Μακεδονίας την Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019 στο Σύνταγμα

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Ιεράς Κοινότητας:

«Η Ιερά Κοινότης του Αγίου Όρους εν συνεχεία της από 26ης Ιουνίου 2018 ανακοινώσεως αυτής, με την οποία είχε εκφρασθεί η αντίθεσίς της πρός την υπογραφείσα Συμφωνία των Πρεσπών, μετά την επικείμενη κατάθεση της Συμφωνίας πρός ψήφιση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, τονίζει εκ νέου ότι το Άγιον Όρος θεωρεί ως περιφρόνηση της ιστορίας και της αληθείας την αναγνώριση «μακεδονικής γλώσσης» και «μακεδονικής εθνικότητος» υπό της Ελληνικής Πολιτείας εις το γειτονικό Κράτος.

Ζητεί από την Ελληνική Κυβέρνηση να σεβασθεί την βούληση του Ελληνικού λαού προχωρώντας εις την δειξαγωγή δημοψηφίσματος προ της κυρώσεως τής Συμφωνίας, δεδομένου ότι με αυτήν παραχωρείται το ιστορικό όνομα της Μακεδονίας εις γειτονικό έθνος με όλες τις συνέπειες τούτου. Επομένως θα πρέπει οπωσδήποτε να εκφρασθεί ο Ελληνικός λαός.

Επίσης η Ιερά Κοινότης απεφάσισε να αποστείλει εκπροσώπους της εις την συγκέντρωση διαμαρτυρίας, η οποία διοργανώνεται εις Αθήνας την ερχομένη Κυριακή, 20ή Ιανουαρίου, ενώνοντας την φωνή του Αγίου Όρους με την φωνή των Ελλήνων κατά της σχεδιαζομένης κυρώσεως της Συμφωνίας.

Δεόμενοι προς τον Θεόν και προς την προστάτιδα του Αγιωνύμου Τόπου Κυρίαν Θεοτόκον να διαφυλάττουν το Γένος μας, ποιούμεν υστάτην έκκλησιν προς τα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου, έστω και κατά την εσχάτην στιγμήν, να μην προχωρήσουν εις την κύρωση της Συμφωνίας, προ της διενεργείας δημοψηφίσματος.»

Καρυαί τη 17η Ιανουαρίου 2019

Άπαντες οι εν τη κοινή Συνάξει Αντιπρόσωποι και Προϊστάμενοι των είκοσιν Ιερών Μονών του Αγίου Όρους Άθω.